مربوط به مجموعه om352
مربوط به مجموعه benz220
مربوط به مجموعه EF7
مربوط به مجموعه om360
مربوط به مجموعه om355
مربوط به مجموعه Peugeot 504
مربوط به مجموعه Pride
مربوط به مجموعه TU5

تماس با مشهد واشر

 کارخانه :مشهد- كيلومتر 18 بزرگراه آسيايي- جاده شهرك صنعتي توس- اولين ميدان- سمت راست
دفتر مرکزی: مشهد – خيابان امام رضا – امام رضا 46 -  شماره 28
 info@mashadwasher.com

کارخانه:
تلفن:                    (10خط)  35421592-051
نمابر:                                35421591-051
سامانه پیام کوتاه:             983000330098+

دفتر مرکزی:
تلفن:                              38525775-051
                                     051-38548870
                                     051-38546763
نمابر:                              38527146-051