فهرست مشتریان
 1- ساپكو   WWW.SAPCO.COM 
 2-ايساكو WWW.ISACO.IR 
 3-مگاموتور WWW.MEGAMOTOR.IR 
 4-گواه WWW.GOVAH.COM 
 5-ايدم WWW.IDEM.IR 
 6-همگام خودرو آسيا WWW.HAMGAM.COM 
 7-كرمان خودرو WWW.KERMANMOTOR.IR 
 8- ايران خودرو  ديزل WWW.IKD.IR
 9-گروه توسعه قطعات خودرو پيروز WWW.PIROUZ.CO 
 10-محور خودرو WWW.VAMCO.IR 
11- نیرو محرکه WWW.NMIR.COM 
12-  نيروي هوايي WWW.NAHAJA.AJA.IR 
13- كاويان قطعه قدس WWW.KAVIANGROUPS.COM 
14- تجيران WWW.TEJIRAN.COM 
15- پل  فيروزه  ايران    WWW.PFIRANCO.COM 
16- گروه صنعتي منوري WWW.MONAVARI.COM
17-سامان  شعله ور  
18- رخش قطعه  
19- توس دريا  
20- توان تيلر  
21- صانع  
22- صنايع  شهيد شفيع زاده  
23-شركت  تعاوني لوازم یدکی و قطعات تهران  
24- شركت تعاوني لوازم یدکی و قطعات اصفهان  
25- شركت تعاوني لوازم یدکی و قطعات شیراز  
26- شركت تعاونی لوازم یدکی و قطعات سمنان  
27- شركت تعاوني لوازم یدکی و قطعات قم  
 

تماس با مشهد واشر

 کارخانه :مشهد- كيلومتر 18 بزرگراه آسيايي- جاده شهرك صنعتي توس- اولين ميدان- سمت راست
دفتر مرکزی: مشهد – خيابان امام رضا – امام رضا 46 -  شماره 28
 info@mashadwasher.com

کارخانه:
تلفن:                    (10خط)  35421592-051
نمابر:                                35421591-051
سامانه پیام کوتاه:             983000330098+

دفتر مرکزی:
تلفن:                              38525775-051
                                     051-38548870
                                     051-38546763
نمابر:                              38527146-051