فهرست مشتریان
1- ساپكو WWW.SAPCO.COM
2-ايساكو WWW.ISACO.IR
3-مگاموتور WWW.MEGAMOTOR.IR
4-گواه WWW.GOVAH.COM
5-ايدم WWW.IDEM.IR
6-همگام خودرو آسيا WWW.HAMGAM.COM
7-كرمان خودرو WWW.KERMANMOTOR.IR
8-گروه صنعتي منوري WWW.MONAVARI.COM
9-گروه توسعه قطعات خودرو پيروز WWW.PIROUZ.CO
10-محور خودرو WWW.VAMCO.IR
11- نیرو محرکه WWW.NMIR.COM
12- نيروي هوايي WWW.NAHAJA.AJA.IR
13- كاويان قطعه قدس WWW.KAVIANGROUPS.COM
14- تجيران WWW.TEJIRAN.COM
15- پل فيروزه ايران WWW.PFIRANCO.COM
16- ايران خودرو ديزل WWW.IKD.IR
17-Elring Gaskets Co  WWW.ELRING.DE
 

تماس با مشهد واشر

 کارخانه :مشهد- كيلومتر 18 بزرگراه آسيايي- جاده شهرك صنعتي توس- اولين ميدان- سمت راست
دفتر مرکزی: مشهد – خيابان امام رضا – امام رضا 46 -  شماره 28
 info@mashadwasher.com

کارخانه:
تلفن:                    (10خط)  35421592-051
نمابر:                                35421591-051
سامانه پیام کوتاه:             983000330098+

دفتر مرکزی:
تلفن:                              38525775-051
                                     051-38548870
                                     051-38546763
نمابر:                              38527146-051