اولین نگارش در یکشنبه, 24 فروردين 1393 16:05
آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 24 فروردين 1393 16:05
نگارش یافته توسط Super User
تعداد بازدید: 7005
 
فهرست مشتریان
1- ساپكو WWW.SAPCO.COM
2-ايساكو WWW.ISACO.IR
3-مگاموتور WWW.MEGAMOTOR.IR
4-گواه WWW.GOVAH.COM
5-ايدم WWW.IDEM.IR
6-همگام خودرو آسيا WWW.HAMGAM.COM
7-كرمان خودرو WWW.KERMANMOTOR.IR
8-گروه صنعتي منوري WWW.MONAVARI.COM
9-گروه توسعه قطعات خودرو پيروز WWW.PIROUZ.CO
10-محور خودرو WWW.VAMCO.IR
11- نیرو محرکه WWW.NMIR.COM
12- نيروي هوايي WWW.NAHAJA.AJA.IR
13- كاويان قطعه قدس WWW.KAVIANGROUPS.COM
14- تجيران WWW.TEJIRAN.COM
15- پل فيروزه ايران WWW.PFIRANCO.COM
16- ايران خودرو ديزل WWW.IKD.IR
17-Elring Gaskets Co  WWW.ELRING.DE