برنامه های اتی

برنامه های آتی

توسعه محصولات مطابق استراتژي صنعت خودروسازي و نياز بازار يدكي
ارتقاء سيستم هاي كيفي همگام با آخرین استانداردهاي روز دنيا و الزامات مشتري
ارتقاء تجهيزات آزمايشگاهي و تست مواد در راستاي ايجاد آزمايشگاه آكروديته
طراحی بهینه ترین سيستمهاي اطلاعات مديريت( MIS) با هدف يكپارچه سازي اطلاعات
پرورش تفکر پروژه محور در راستای توسعه فاز های جدید تولید وایجاد بستری مناسب جهت اشتغال زايي
ايجاد رويكردي نوين در عرصه منابع انساني و انگيزش كاركنان
ورودي وسيع تر جهت توليد گسكت هاي تخصصی مورد نياز صنايع نفت و گاز و پتروشيمي .