گواهی ها

استانداردها و دستاوردهای شرکت مشهد واشر

1- اولين دارنده گريدA شرکت ساپکو طبق الزامات ساپکو 79 و ارتقاء آن با الزامات SSR2
2- اولين دارنده پروانه تحقيق و توسعه در صنعت واشر سازي از وزارت صنايع
3- عضو استاندارد ASTM آمريکا
4- واحد نمونه استاني وکشوري در سالهاي متمادي
5- اولين و تنها دارنده دستگاه WATER JET در صنعت واشر سازي ايران
6- استقرار نظامهاي نوين مديريت تضمين کيفيت از سال 1378 و ارتقاء بهبود آن به سمت TQM
7- واحد نمونه در تحويل به موقع قطعات
8- دارنده گواهينامه استانداردISO/TS 16949:2009
9- دارنده گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2008
10- دارنده گواهينامه IQNET ( شبكه جهاني كيفيت )
11- دريافت گواهينامه صلاحيت S5 ( ايدرو )
12- دريافت تائيد تجهيزات آزمون مواد اوليه از شركت ايتراك و پوشش الزامات متد.
13- دريافت تائيد روش انجام تست مطابق با استانداردهاي جهاني DBL/DIN/ASTM و همپوشاني تست هاي Test Plan محصول
14- واحد نمونه در زمينه ايمني و سلامت كار در استان در سال 1392 ( پيشگيري از بيماري هاي شغلي)
15- دارنده تندیس برترین تولید کننده کشور در صنعت قطعات خودرو در سال 1392